Tuesday, January 19, 2010

Ikatlong Tanong

Ano ang Hellenistic culture?

Ito ang naging pamana ni Alexander the Great. Sa kulturang ito sinimulan ng Gresya ang impluwensiya nito sa Ehipto, Persia, Syria at ng iba pang mga nasakop.

Pinagsanib ni Alexander ang kulturang Silangan at kulturang Griyego sa kanyang mga kolonya. Ang wikang Griyego ang ginawang wikang unibersal. Naging rational ang tao. Ginamit nito ang karunungan sa pagintindi sa kalikasan. Nabuhay sila sa pilosopiyang kayang maiangat ang sarili.

Sa panahon ni Alexander the Great...

Nabuo ang Hellenistic culture pagkatapos mamatay si Alexander. Ngunit, siya ang nagbigay-daan sa pagkakaroon nito. Napaabot niya sa malalayong bahagi ng daigdig ang kapangyarihan ng Gresya. Ang lahat ng iba ang kultura ay tinawag na barbaro. Pinagsanib niya ang magkaiabang kultura ng Silangan at Kanluran sa paraang masusunod ng lahat. Naabot nito ang pinakamataas na posisyon. Naging sentro ng edukasyon ang Athens. Lubos na napalawak ang kalakalan ng hindi lamang produkto, pati ng kaisipan at kaugalian. Nagbigay daan dito ang pagkakakilanlan ng Kristiyanismo.

Sa panahon ni Cleopatra...

Sa simula ng pamumuno ni Cleopatra, natapos ang Hellenistic culture. Lubos ng nakuha ng lumalakas na Roma ang Kanluran. Unti-unting nakuka nito ang kapangyarihan ng Gresya. Ipinapahiwatig dito ang simula ng pagbagsak ng Gresya.

Ano ang pagkakatulad at pagkakaiba?

Binago ng Roma ang lipunang iniwan ng Gresya. Napalawak nito ang Republikang inaasam-asam. Ginawa nilang sa kanila ang bawat lupaing makuha.

Bagamat ang Roma na ang nangunguna, ang naiwang bakas ng Hellenistic culture ay hayag pa rin. Ang literatura ay may pagkakatulad pa rin sa Gresya. Ang sining ay naipagpatuloy sa imahe ng Hellenistic culture. Maging ang wika ay nakasunod pa rin sa nagdaang impluwensiya.

Ikalawang Tanong


Sumasang-ayon ka ba na ang Kabihasnang Romano ay kadugtong lamang ng Kabihasnang Griyego?


Hindi. Isang panibagong kabihasnan ang Romano. Naiiba sa maraming aspeto. Pinanindigan nito ang sarili bilang iba sa mga lugar na nakapalibot dito. May mga impluwensiyang Griyego ang Roma ngunit mas nangingibabaw dito ang sarili nilang kultura. At sa kanilang pagsasarili ay nabuo ang isang "superpower".
The glory that was Greece, the grandeur that was Rome.

Unang Tanong


Sa anong aspeto nagkakatulad ang kasaysayan ng lumang kabihasnan ng Mesopotamia at Ehipsyo?Dalawa sa pinakamahalagang kabihasnan na sumibol ang Mesopotamia at Ehipsyo. Naging lundayan sila ng sibilisasyon sa mundong nakalipas.

Tulad ng ilang kabihasnan, nabuo ito sa tabi ng katawan ng tubig. Ang Mesopotamia- ang Ilog Tigris at Euprates habang ang Ehipto- ang Ilog Nilo. Labis na naging makabuluhan ang mga ilog na ito. Ang Mesopotamia, ibig sabihin ay sa pagitan ng mga ilog. Habang ang Ehipto ang "Pamana ng Nile". Ang mga katubigang ito ang pinagmumulan ng kanilang pangunahing pangangailangan. Dala ng mga ilog na ito ang kinakailangang patubig para sa mga palayan. Ito rin ang nakapagbigay daan sa kanilang kalakalan.

Cuneiform at hieroglyphics. Mayroon din ang dalawang itong sistema ng pagsusulat na naging mahalaga sa pagtatala ng kabuhayan at ng mga kaganapan. Nariyan ang stone tablets at mga papyrus na parehong ginamit.


Pilit silang sinakop ng mga dayuhan. Inatake ng Persia ang Mesopotamia habng napasakamay ng Griyego ang Ehipto. Sa kinalaunan, bumagsak din ang mga imperyong ito sa kamay ng kaaway.